Nauczyciel/ praca w godzinach ponadwymiarowych/ pogorszenie warunków pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Nauczyciel/ praca w godzinach ponadwymiarowych/ pogorszenie warunków pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 12 maja 2004r., sygn. I PK 454/03
Treść:
Praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Zdjęcie z nauczyciela tego dodatkowego obowiązku przez nieprzydzielenie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: