Czas pracy/ stanowisko kierownicze/ dodatkowe wynagrodzenie

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ stanowisko kierownicze/ dodatkowe wynagrodzenie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2004r., sygn. III PK 22/04
Treść:
Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 135 § 1 k.p.), jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: