Asesor notarialny/ walne zgromadzenie notariuszy/ opinia rady

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Asesor notarialny/ walne zgromadzenie notariuszy/ opinia rady
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 listopada 1996r., sygn. III SZ 2/96
Treść:
Uchwała walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej, nakładająca na notariuszy obowiązek uzyskania pozytywnej opinii rady tej izby w przedmiocie zatrudnienia egzaminowanego aplikanta notarialnego w charakterze asesora notarialnego, jest sprzeczna z prawem.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: