Spółki kapitałowe/ udział państwa/ udział spółdzielni

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Spółki kapitałowe/ udział państwa/ udział spółdzielni
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 listopada 1993 r., sygn. I KZP 18/93
Treść:
Spółki kapitałowe: akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, w których – obok osób fizycznych bądź nieuspołecznionych osób prawnych – udziałowcem (akcjonariuszem) jest państwo, są instytucjami państwowymi w rozumieniu art. 120 § 12 k.k. Mienie tych spółek korzysta z takiej ochrony jak mienie społeczne. […] Nie stanowi mienia społecznego, ani też nie korzysta z przewidzianej dla niego ochrony, mienie należące do spółek akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednym z udziałowców – obok osób fizycznych lub nieuspołecznionych osób prawnych – jest spółdzielnia, związek zawodowy bądź inna organizacja społeczna. […]
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993r. poz. 65

Zobacz również: