Wartość celna towaru/ cena transakcyjna/ kwestionowanie wartości samochodu

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Wartość celna towaru/ cena transakcyjna/ kwestionowanie wartości samochodu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 25 maja 2004r., sygn. GSK 59/04
Treść:
Ustalając wartość celną pojazdu, organ celny powinien wskazać na przyczyny, z powodu których kolejne metody określone w art. 25-28 kodeksu celnego nie mogły mieć w konkretnej sprawie zastosowania. Jeżeli wartość celna nie może być ustalona na podstawie przepisów art. 23, 25-28 kodeksu celnego, jest ona ustalana na podstawie danych dostępnych na polskim obszarze celnym np. poprzez dokonanie analizy cen tego samego typu pojazdu wykazanych w katalogu. […] Zgodnie z art. 23 § 1 kodeksu celnego wartością celną towaru jest jego wartość transakcyjna, tj. cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny. Z kolei w myśl art. 23 § 7 kodeksu celnego wartość transakcyjna nie może być przyjęta za wartość celną, w wypadku gdy organ celny z uzasadnionych przyczyn zakwestionował wiarygodność i dokładność informacji lub dokumentów służących do określenia wartości celnej, które należy dołączyć do zgłoszenia celnego. W rozpoznawanej sprawie organ celny zakwestionował wiarygodność dołączonej do zgłoszenia celnego faktury, uznając, że wykazana w niej cena pojazdu (9.000 EUR) jest rażąco niska w stosunku do jego rzeczywistej wartości. W tym przypadku organ celny dokonał analizy cen tego samego typu pojazdu wykazanych w katalogu "Eurotax", a następnie przystąpił do ustalania jego wartości celnej zgodnie z metodami wskazanymi w art. 25-28 kodeksu celnego. Należy podkreślić, że ustalając wartość celną pojazdu w powyższy sposób, organ celny wskazywał na przyczyny, z powodu których kolejne metody określone w art. 25-28 kodeksu celnego nie mogły mieć w sprawie zastosowania. Zgodnie z art. 29 kodeksu celnego, jeżeli wartość celna nie może być ustalona na podstawie przepisów art. 23, 25-28 kodeksu celnego, jest ona ustalana na podstawie danych dostępnych na polskim obszarze celnym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck