Wierzytelności/ wartość rynkowa/ wartość nominalna

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Wierzytelności/ wartość rynkowa/ wartość nominalna
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 1994r., sygn. SA/Ka 1842/93
Treść:
Wartość rynkowa wierzytelności jest uzależniona przede wszystkim od kondycji, finansowej i przewidywanej wypłacalności dłużnika tych wierzytelności. Jest zasadą, że wartość rynkowa wierzytelności jest niższa od wartości nominalnej. Od zasady tej mogą istnieć oczywiście wyjątki, ale obowiązek ich wykazania spoczywa na organach podatkowych w sytuacji, kiedy kwestionują one wskazaną przez strony w umowie wartość rynkową objętego tą umową prawa.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck