Działalność gospodarcza/ obowiązek ubezpieczenia społecznego/ zawieszenie działalności gospodarczej

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ obowiązek ubezpieczenia społecznego/ zawieszenie działalności gospodarczej
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 4 września 2003 r., sygn. III AUa 445/02
Treść:
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia od obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli w tym okresie podmiot gospodarczy zatrudniający pracowników nie rozwiązał z nim umów o pracę i osiągał dochody nie związane z prowadzoną działalnością.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: