Podatek od towarów i usług/ zwolnienia przedmiotowe/ zasada zaufania

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Podatek od towarów i usług/ zwolnienia przedmiotowe/ zasada zaufania
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2003r., sygn. FSA 3/03
Treść:
Decyzje organów administracji odmawiające stronie skarżącej prawa do stosowania stawki 0% przy legalnym eksporcie produkowanego przez nią sprzętu komputerowego za granicę wydane zostały z naruszeniem przepisu art. 18 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także naruszają one przepis art. 7 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy poprzez nieuzasadnioną ocenę działań podejmowanych przez skarżącą jako mających na celu obejście prawa podatkowego w sytuacji wyraźnie przedmiotowego, a nie podmiotowego charakteru zwolnienia określonego tym przepisem. […] Mając na uwadze wynikające z przepisów art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarancje prawne ochrony interesu jednostki, że podejmowane przez stronę skarżącą w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji narodowej działania, mające na celu objęcie sprzętu komputerowego przeznaczonego dla celów dydaktycznych zwolnieniem od cła i od podatku od towarów i usług od samego ich początku sygnalizowane były przez Ministerstwo Edukacji narodowej [będące wręcz ich inicjatorem] organom celnym właściwym w sprawie poboru cła oraz podatku od towarów i usług od importu i spotkały się z akceptacją. […] Późniejsze zatem zakwalifikowanie tych działań jako zmierzających do uchylenia się od opodatkowania uznać trzeba za naruszające zasadę zaufania wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art.. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004