Działalność gospodarcza/ podatek dochodowy od osób fizycznych/ zasady naliczania strat i dochodów

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ podatek dochodowy od osób fizycznych/ zasady naliczania strat i dochodów
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2003r., sygn. III RN 56/02
Treść:
Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą ekonomiczną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego. W okresie zwolnienia podatnik nie miał obowiązku naliczania dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, ale także nie mógł naliczać strat z tego źródła przychodów. Skarżący nie miał zatem uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego uzyskanego z określonej działalności w 1995r., strat powstałych w okresie zwolnienia podatkowego w latach poprzednich, gdy dochody uzyskane z tego źródła były zwolnione od podatku. Funkcją zwolnienia podatkowego nie jest przejęcie ryzyka gospodarczego podatnika przez Skarb Państwa, bowiem podatnik podejmowałby wówczas określoną działalność gospodarczą nie na własne ryzyko, lecz na ryzyko Skarbu Państwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: