Obrót gospodarczy/ nadużycie zaufania/ rzeczywista szkoda w mieniu

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Obrót gospodarczy/ nadużycie zaufania/ rzeczywista szkoda w mieniu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. V KK 108/05
Treść:
Warunkiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym jest powstanie w wyniku działania sprawcy rzeczywistej szkody w majątku mandanta. […] Nie bez powodu zatem zarówno biegły, jak i przesłuchana w charakterze świadka występująca przedstawicielka spółdzielni […] nie byli w stanie określić na czym miałaby polegać szkoda majątkowa, jako rezultat działania Janusza P.”
Żródło:
Biuletyn Prawa karnego nr 10/2005

Zobacz również: