Obrót gospodarczy/ nadużycie zaufania/ zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Obrót gospodarczy/ nadużycie zaufania/ zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi
Wyrok:

Wyrok SA Warszawa z dnia 28 listopada 2008 roku; sygn. II AKa 361/08

Treść:

Zajmowanie się sprawami majątkowymi w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. to m. in.: wykonywanie czynności o kompetencjach władczych, kierowanie sprawami majątkowymi w sposób identyczny lub zbliżony zakresowo do tego, co czynić może sam mocodawca, podejmowanie czynności polegających na zarządzaniu mieniem, decydowanie w zakresie składników majątkowych, zawieranie umów, w wyniku których następuje przeniesienie własności, obciążenie majątku, zniesienie obowiązków lub przyjęcie zobowiązań obciążających majątek, zawieranie ugody sądowej, ochrona interesów mocodawcy.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Listopad 2009 • Nr 11 [poz. 59]

Zobacz również: