Spółka cywilna/ spółka jawna/ odpowiedzialność za długi

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Spółka cywilna/ spółka jawna/ odpowiedzialność za długi
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r., sygn. I ACz 288/06
Treść:
Długi zaciągnięte przez wspólników spółki cywilnej są nadal ich długami, za które odpowiadają solidarnie także po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 2