Podatki/ przejęcie długu/ umorzenie zobowiązania/ podatek dochodowy

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Podatki/ przejęcie długu/ umorzenie zobowiązania/ podatek dochodowy
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 października 2007 r., sygn. II FSK 1164/2006
Treść:
Skuteczne przejęcie długu przez osobę trzecią (art. 519 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) stanowi dla dotychczasowego dłużnika umorzenie zobowiązania w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: