Obrót gospodarczy/ prawo przewozowe/ utrata przesyłki/ rozbój

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Obrót gospodarczy/ prawo przewozowe/ utrata przesyłki/ rozbój
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn.III CZP 100/2007

Treść:
Utrata przesyłki na skutek rozboju połączonego z zatrzymaniem samochodu ciężarowego pod pozorem policyjnej kontroli drogowej nie jest wynikiem działania siły wyższej w rozumieniu art. 65 ust. 2 zdanie pierwsze in fine ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.).

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: