Zwłoka w realizacji świadczenia / roszczenie o odsetki / przedawnienie

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Zwłoka w realizacji świadczenia / roszczenie o odsetki / przedawnienie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 26 stycznia 2005r., sygn. III CZP 42/04
Treść:
Roszczenia o odsetki za opóźnienie ulegają przedawnieniu w ustanowionym z art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe trzyletnim terminie, zarówno wtedy, gdy nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. […] Termin przedawnienia roszczeń o zaliczane do świadczeń okresowych odsetki za opóźnienie, wynoszący w zasadzie trzy lata, jest terminem odrębnym od terminu przedawnienia roszczenia głównego, wynoszącego w zasadzie dziesięć lat – gdy roszczenie główne nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub trzy lata – gdy roszczenie główne jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O ile jednak wyjątki od pierwszego z tych terminów są raczej rzadkością, o tyle wyjątki od dwóch pozostałych terminów występują stosunkowo często.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2005