Transport drogowy/ tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ czas pracy kierowców

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Transport drogowy/ tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ czas pracy kierowców
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2006r., sygn. VI SA/Wa 1273/05
Treść:
1. W świetle przepisu art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca ma się legitymować jakimkolwiek ważnym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem, który wynika z umowy, nawet ustnej, choćby była to umowa nienazwana przez Kodeks cywilny. 2. Kierując osobiście kontrolowanym pojazdem, przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów o czasie pracy kierowców, albowiem w świetle unormowań wspólnotowych kierowcą jest każda osoba, która kieruje pojazdem nawet przez krótki okres, oraz każda osoba, która jest przewożona w pojeździe w tym celu, aby kierować nim w razie potrzeby.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: