Koncesje/ sztuczne ognie, petardy/ odpowiedzialność cywilno-prawna

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Koncesje/ sztuczne ognie, petardy/ odpowiedzialność cywilno-prawna
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 marca 2006r., sygn. I ACa 996/05
Treść:
Okoliczność, że sprawca szkody legitymuje się zezwoleniem organów władzy wykonawczej na obrót z zagranicą ogniami sztucznymi, petardami, rakietami sygnalizacyjnymi, tj. produktami niebezpiecznymi, nie oznacza zwolnienia go z odpowiedzialności za wprowadzenie na rynek krajowy towarów wadliwych. Obowiązek posiadania koncesji wynikał bowiem z przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. Nr 162, poz. 1125) i wiązał się z kontrolą Państwa nad obrotem niektórymi towarami. Ta kwestia jest niezależna od ewentualnej odpowiedzialności cywilnoprawnej osoby, na której rzecz wydano koncesję, za szkodę powstałą w związku z obrotem takimi towarami.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: