Koncesje/ materiały wybuchowe/ czarny proch

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Koncesje/ materiały wybuchowe/ czarny proch
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006r., sygn. VI SA/Wa 1941/05
Treść:
Rażącym naruszeniem warunków koncesji w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest również posiadanie grafitowego czarnego prochu. W świetle art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy czarny proch jest materiałem wybuchowym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: