Rozwód/ wina obustronna/ miarkowanie zakresu obowiązku alimentacyjnego

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Rozwód/ wina obustronna/ miarkowanie zakresu obowiązku alimentacyjnego
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004r., sygn. I ACa 1422/03
Treść:
Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień. Niedostatek stanowiący podstawę zasądzenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka (art. 60 § 1 KRO) ma charakter względny, stąd małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo Prawnicze

Zobacz również: