Przysposobienie/ demoralizacja przysposobionego/ rozwiązanie przysposobienia

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Przysposobienie/ demoralizacja przysposobionego/ rozwiązanie przysposobienia
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1997r, sygn. II CR 390/77
Treść:
Niemożność wychowawczego oddziaływania przysposabiających na dorastającą przysposobioną, związanie się jej ze środowiskiem przestępczym, uprawianie nierządu i nabawienie się choroby wenerycznej, nadużywanie alkoholu, kradzieże, demoralizacja rówieśnic w zakładzie wychowawczym, ucieczki z domu i z zakładu wychowawczego, pobyt w Izbie Wytrzeźwień co ujemnie odbiło się na zdrowiu przysposabiających stanowi ważny powód rozwiązania stosunku przysposobienia. Oceny pojęcia dobra dziecka nie można dokonywać w oderwaniu od wieku przysposobionej i od uzasadnionego i prawnie chronionego interesu jej przybranych rodziców. Nie sposób od nich wymagać aby w imię abstrakcyjnie pojmowanego dobra dorastającej dziewczyny, której poświęcili bezinteresownie przez przeszło 13 lat osobisty trud, kłopoty i koszty, mieli tolerować doznawane przez jej obecne postępowanie upokorzenia a nawet szkody na zdrowiu. Okoliczności te przemawiają również przeciwko utrzymaniu obowiązku alimentacyjnego przysposabiających.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck