Rozwód/ zasada trwałości małżeństwa/ oświadczenie jednego z małżonków

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Rozwód/ zasada trwałości małżeństwa/ oświadczenie jednego z małżonków
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r.; sygn. I ACa 410/09
Treść:
Trwałość małżeństwa i równouprawnienie małżonków, jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Możliwość rozwiązania małżeństwa na skutek jednostronnego oświadczenia męża, bez uwzględnienia stanowiska drugiego z małżonków sprzeciwia się zasadzie trwałości małżeństwa i równouprawnienia małżonków.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: