Ubezwłasnowolnienie / uchylenie lub zmiana / wniosek ubezwłasnowolnionego

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Ubezwłasnowolnienie / uchylenie lub zmiana / wniosek ubezwłasnowolnionego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 14 października 2004r., sygn. III CZP 37/04
Treść:
Ubezwłasnowolnionemu nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia. W wypadku, gdy skierowane przez ubezwłasnowolnionego do sądu pismo w tym przedmiocie nie daje podstawy do wszczęcia postępowania z urzędu, przewodniczący zawiadamia o tym przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005

Zobacz również: