Unieważnienie małżeństwa/ Bigamia/ skutki

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Unieważnienie małżeństwa/ Bigamia/ skutki
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 marca 2006r., sygn. II AKa 61/06
Treść:
Małżeństwo bigamiczne rodzi wszelkie skutki „ważnego” związku małżeńskiego, aż do chwili uprawomocnienia się wyroku orzekającego jego unieważnienie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 26

Zobacz również: