Władza rodzicielska/ wykonywanie władzy rodzicielskiej/ prawidłowy rozwój dziecka

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Władza rodzicielska/ wykonywanie władzy rodzicielskiej/ prawidłowy rozwój dziecka
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., sygn. II SA/Wa 1475/2005

Treść:
Treść władzy rodzicielskiej jest różna od jej wykonywania, a samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z nich bez pozbawiania praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Skarżącemu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, którą faktycznie wykonuje, o czym świadczą wskazujące dokumenty, że syn jest wraz z nim zameldowany oraz że uczęszcza do przedszkola w miejscu zamieszkania ojca.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: