Konkubinat/ rozliczenia majątkowe/ konkubinat homoseksualny

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Konkubinat/ rozliczenia majątkowe/ konkubinat homoseksualny
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z 23 lutego 2007r., sygn. I ACa 590/06
Treść:
1. Pod pojęciem konkubinatu należy rozumieć stabilną, faktyczną wspólnotę osobisto-majątkową dwojga osób. Bez znaczenia we wspomnianym aspekcie jest płeć. 2. Nie ma podstaw do stosowania odmiennych zasad przy rozliczaniu konkubinatu homoseksualnego niż te, które mają zastosowanie odnośnie konkubinatu heteroseksualnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: