Autorskie prawa / Program komputerowy / utwór naukowy lub literacki

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Autorskie prawa / Program komputerowy / utwór naukowy lub literacki
Wyrok:
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1993r., sygn. I AGCr 369/9
Treść:
Oprogramowanie komputerowe może być traktowane jako utwór o charakterze naukowym lub literackim (art. 1 ust. 1 prawa autorskiego z 1952 r.), jeżeli posiada ono cechę oryginalności twórczej, spełnia przewidziany przez ustawę wymóg odpowiedniego ustalenia (verba legis: "ustalony w jakiejkolwiek postaci i zawiera elementy indywidualizujące twórcę programu").
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: