Szkoda komunikacyjna/ przejście dla pieszych/ przyczynienie się pieszego