Użytkowanie wieczyste/ osoba fizyczna/ zrzeczenie się/ wygaśnięcie prawa

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Użytkowanie wieczyste/ osoba fizyczna/ zrzeczenie się/ wygaśnięcie prawa
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 maja 2006r., sygn. III CZP 26/06
Treść:
Zrzeczenie się przez osobę fizyczną prawa użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie tego prawa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2006, poz. 35

Zobacz również: