Testament ustny/ świadomość świadka/ wola spadkodawcy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Testament ustny/ świadomość świadka/ wola spadkodawcy
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2004 r., sygn. II CK 488/03
Treść:
O tym, czy dana osoba jest świadkiem testamentu ustnego decyduje wyłącznie wola testatora, który do tej osoby kieruje swoje oświadczenie. Nie jest przy tym istotne, czy dana osoba – słysząc oświadczenie spadkodawcy – zdawała sobie sprawę z tego, że jest świadkiem testamentu.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK