Zadatek/ niewykonanie umowy/ odmienne zastrzeżenie umowne

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zadatek/ niewykonanie umowy/ odmienne zastrzeżenie umowne
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 26 października 2005 r., sygn. I ACa 762/05
Treść:
Sam fakt wręczenia przy zawieraniu umowy zadatku nie przesądza o tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, żądać sumy dwukrotnie wyższej. Reżim ten bowiem znajduje zastosowanie wyłącznie w wypadku braku odmiennego zastrzeżenia umownego.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK