Apelacja/ podstawy apelacji/ znaczenie przepisów ogólnych o celach postępowania karnego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Apelacja/ podstawy apelacji/ znaczenie przepisów ogólnych o celach postępowania karnego
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 6 marca 2002r., sygn. II Aka 169/01
Treść:
Zarzut obrazy art. 2 § 1 k.p.k. nie może stanowić podstawy apelacji. Jest to bowiem przepis ogólny i nie reguluje zasad postępowania w sprawach karnych, a tylko określa cel, do osiągnięcia którego służą konkretne przepisy k.p.k., mające owo postępowanie kształtować prawidłowo.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 27

Zobacz również: