Własność nieruchomości/ wielość ksiąg wieczystych/ wyłączenie rękojmi

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność nieruchomości/ wielość ksiąg wieczystych/ wyłączenie rękojmi
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 października 2003r., sygn. III CZP 70/03
Treść:
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych przewidziana w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece [Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.] jest wyłączona w sytuacji, gdy w chwili zbycia, dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste, w których wpisania są różni właściciele. Zastosowanie rękojmi w takiej sytuacji mogłoby prowadzić do pozbawienia prawa własności rzeczywistego i wpisanego do księgi wieczystej właściciela nieruchomości, do czego brak jakichkolwiek podstaw, a doprowadzić do uzyskania własności tej nieruchomości przez osobę, która nabyła ją wprawdzie od podmiotu wpisanego do drugiej księgi jako właściciel, ale nieuprawnionego, którego wpis mógł wynikać z jego nieuczciwości lub niedbalstwa albo zwykłej pomyłki.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 38

Zobacz również: