Współwłasność lokalu/ żądanie zniesienia/ brak zgody współwłaścicieli

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Współwłasność lokalu/ żądanie zniesienia/ brak zgody współwłaścicieli
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 3 października 2003r., sygn. III CZP 65/04
Treść:
Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie może – bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu – żądać zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. […] Inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia zmian w przedmiocie współwłasności nieruchomości wspólnej należy do aktów, które trzeba zakwalifikować jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, do której dokonania potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli [art. 199 k.c.].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 36