Zlecenie naprawy/ odbiór sprzętu/ domniemanie porzucenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zlecenie naprawy/ odbiór sprzętu/ domniemanie porzucenia
Wyrok:
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 października 2005r., sygn. XVII AmC 71/04
Treść:
Nieodebranie sprzętu w terminie nie może być poczytane za jego porzucenie. Nie sposób zgodzić się z […] rozumowaniem pozwanego, według którego nieprzedstawienie dokumentu wydania rzeczy do naprawy, jak też nieodebrania jej w terminie, świadczyć ma o zamiarze porzucenia sprzętu, często o znacznej wartości. […] Zamiar porzucenia obok wyzbycia się posiadania rzeczy jest przesłanką uznania jej za porzuconą (art. 180 KC).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck