Odszkodowanie/ wypadek komunikacyjny/ termin przedawnienia roszczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Odszkodowanie/ wypadek komunikacyjny/ termin przedawnienia roszczenia
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r.; sygn. III CZP 50/13
Treść:
Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 442[1] § 2 k.c. (z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – przyp. M.L.)
Żródło:
strona Sądu Najwyższego - www.sn.pl

Zobacz również: