Postępowanie cywilne/ środki odwoławcze wnoszone drogą elektroniczną/ data wniesienia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Postępowanie cywilne/ środki odwoławcze wnoszone drogą elektroniczną/ data wniesienia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 23 maja 2012 r.; sygn. akt III CZP 9/12
Treść:
1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 3 k.p.c.). 2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.).
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: