Dobra osobiste/ prawa osadzonego w zakładzie karnym/ odpowiedzialność Skarbu Państwa

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ prawa osadzonego w zakładzie karnym/ odpowiedzialność Skarbu Państwa
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 października 2011 r.; sygn. akt III CZP 25/11
Treść:
Umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi o powierzchni przypadającej na osadzonego mniejszej niż 3 m2 może stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia jej dóbr osobistych. Odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 448 k.c. za krzywdę wyrządzoną tym naruszeniem nie zależy od winy.
Żródło:
Strona www.sn.pl

Zobacz również: