Poręczenie majątkowe/ zawiadomienie poręczającego/ przepadek sumy poręczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Poręczenie majątkowe/ zawiadomienie poręczającego/ przepadek sumy poręczenia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 marca 2010 roku, sygn. II AKz 34/10
Treść:
Skoro oskarżony nie stawił się w terminie do zakładu karnego dla odbycia orzeczonej kary, a poręczającą zawiadomiono o tym jego obowiązku, to wypełnione zostały warunki orzeczenia przepadku sumy poręczenia, które po wydaniu wyroku nadal zabezpiecza przebieg postępowania pod rygorem przepadku tej sumy (art. 268 § 1 i 2 oraz art. 269 § 2 k.p.k.). Zachowania oskarżonego nie usprawiedliwia złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary, zwłaszcza że nadal nie wykonał on omawianego obowiązku.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XX • Marzec 2010 • Nr 3 [poz. 45]

Zobacz również: