Zastaw/ przewłaszczenie na zabezpieczenie/ essentialia negotii

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zastaw/ przewłaszczenie na zabezpieczenie/ essentialia negotii
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 lipca 2001r; sygn. III CKN 1225/98
Treść:
Do przedmiotowo istotnych elementów konstruujących umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie (essentialia negotii) należy zamieszczenie w jej treści zastrzeżenia o zwrotnym przeniesieniu własności na przewłaszczającego przez wierzyciela, w razie spłaty długu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: