Postępowanie cywilne/ prawo do obrony/ niepełnosprawni

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Postępowanie cywilne/ prawo do obrony/ niepełnosprawni
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. I UK 332/06
Treść:
Rozpoznanie przez sąd pierwszej i drugiej instancji sprawy o ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby przebywającej w zakładzie karnym bez jej udziału w rozprawach, pomimo złożenia wniosku w tym przedmiocie, może być uznane za pozbawienie możności obrony jej praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: