Szkoda komunikacyjna/ niepełnosprawni/ wysokość odszkodowania

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda komunikacyjna/ niepełnosprawni/ wysokość odszkodowania
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 425/07
Treść:
Osoba, która została niepełnosprawna na skutek wypadku ma prawo domagać się w ramach naprawienia szkody pokrycia wszystkich niezbędnych i celowych wydatków wynikających z tego zdarzenia. O uznaniu poszczególnych wydatków za spełniające te kryteria sąd decyduje w oparciu o stopień niepełnosprawności, jak również sytuację życiową poszkodowanego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: