Autorskie prawa / utwór jako kompilacja/ dane powszechnie dostępne

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Autorskie prawa / utwór jako kompilacja/ dane powszechnie dostępne
Wyrok:
Wyrok SN z 2006-01-25 I CK 281/05
Treść:
Wymaganie nowości nie jest niezbędną cechą twórczości jako przejawu intelektualnej działalności człowieka. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) może być kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: