Własność/ pochodne nabycie prawa/ kupno używanego samochodu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność/ pochodne nabycie prawa/ kupno używanego samochodu
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1992 r., III CZP 18/92
Treść:
Nabywca używanego samochodu powinien zachować stosownie do okoliczności - zwłaszcza gdy zbywca nie jest osobą zajmującą się zawodowo obrotem samochodami - szczególną ostrożność w celu upewnienia się, czy samochód nie pochodzi z kradzieży.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: