Własność nieruchomości/ odszkodowanie za przejęcie przez państwo/ wartość gruntu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność nieruchomości/ odszkodowanie za przejęcie przez państwo/ wartość gruntu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 6 marca 2008r., sygn. I CSK 472/2007
Treść:
Pomimo trudności z ustaleniem wartości odszkodowania za grunt przejęty przez państwo na podstawie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), powinno ono odpowiadać jego rzeczywistej wartości.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: