Ubezpieczenia komunikacyjne/ pojęcie szkody majątkowej/ pogorszenie sytuacji życiowej

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ pojęcie szkody majątkowej/ pogorszenie sytuacji życiowej
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2006 r., sygn. I ACa 227/06

Treść:
Przyznane na podstawie art. 446 § 3 k.c. odszkodowanie nie zależy ani od globalnej sumy odszkodowania żądanej przez uprawnionego, ani również od sumy gwarancyjnej wyznaczającej maksymalny próg odpowiedzialności ubezpieczyciela. Odszkodowanie przyznane na podstawie wyżej wymienionego artykułu jest zależne wyłącznie od zakresu szeroko pojętej szkody majątkowej, prowadzącej do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej. Pogorszenie sytuacji życiowej polega natomiast na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej oraz utracie realnej możliwości polepszenia warunków życia w przyszłości.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3Zobacz również: