Autorskie prawa/ organizacja zbiorowego zarządzania/ sprzedaż biletów

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Autorskie prawa/ organizacja zbiorowego zarządzania/ sprzedaż biletów
Wyrok:
Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2001 r., sygn. I ACz 747/2001
Treść:
Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ... osoby w nim wymienione są uprawnione m.in. do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach. Wynagrodzenie to wypłacane jest tym osobom przez "korzystającego z utworu audiowizualnego" za pośrednictwem własnej organizacji zbiorowego zarządzania. "Korzystającym" może być podmiot uzyskujący przychód z tytułu sprzedaży biletów na "wyświetlany" film.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: