Zasiedzenie/ Skarb Państwa/ brak możliwości dochodzenia wydania nieruchomości

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zasiedzenie/ Skarb Państwa/ brak możliwości dochodzenia wydania nieruchomości
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 26 października 2007 r., sygn. III CZP 30/2007Treść:
Władanie cudzą nieruchomością przez Skarb Państwa, uzyskane w ramach sprawowania władztwa publicznego, może być posiadaniem samoistnym prowadzącym do zasiedzenia. Zasiedzenie jednak nie biegło, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie dochodzić wydania nieruchomości (art. 121 pkt 4 w związku z art. 175 k.c.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: