Postępowanie cywilne/ poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem/ pełnomocnik procesowy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Postępowanie cywilne/ poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem/ pełnomocnik procesowy
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 540/05
Treść:
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jedynie w dwóch przypadkach kompetencje pełnomocnika procesowego będącego adwokatem, radcą prawnym bądź rzecznikiem patentowym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (art. 89 § 1 i art. 485 § 4). Takich uprawnień nie zawierają również odpowiednie przepisy korporacyjne. Pełnomocnik procesowy nie może więc poza wskazanymi przepisami tworzyć dokumentów prywatnych poprzez poświadczanie ich zgodności z oryginałem. Taki wniosek nie utrudnia powszechnej praktyki sądowej składania przez strony przy pismach procesowych kserokopii dokumentów, jako że złożenie ich przez stronę stanowi jej twierdzenia co do okoliczności faktycznych, które zostaną ocenione w myśl art. 230 k.p.c.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 6

Zobacz również: