Apelacja/ uzasadnienie zarzutów/ uwiarygodnienie błędnej oceny materiału

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Apelacja/ uzasadnienie zarzutów/ uwiarygodnienie błędnej oceny materiału
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. II AKa 322/06
Treść:
Nie wystarczy wskazanie w skardze apelacyjnej na fakt, że wśród świadków są też tacy, którzy nie potwierdzają wersji ustalonej przez sąd lub wręcz jej przeczą i przedstawienie w oparciu o tak selektywnie zestawione dowody alternatywnej wersji możliwego przebiegu zdarzenia. Zarzut będzie bowiem skuteczny wtedy dopiero, gdy formułujący go wykaże, lub w wysokim stopniu uwiarygodni, że ocena dowodów dokonana przez sąd meriti jest błędna, że sąd ten niesłusznie odrzucił dowody zasługujące na wiarę, pozwalające na wierną i prawdziwą rekonstrukcję zdarzeń stanowiących przedmiot postępowania, i jednocześnie, gdy skarżący wykaże na czym polegały popełnione przez Sąd meriti błędy w ocenie dowodów.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 4 poz. 20

Zobacz również: