Ubezpieczenia komunikacyjne/ postępowanie likwidacyjne/ ustalenia w sprawie karnej

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ postępowanie likwidacyjne/ ustalenia w sprawie karnej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2001r., sygn. I CKN 18/99
Treść:
Określenie terminu spełnienia świadczenia, w rozumieniu art. 817 § 2 KC, może nastąpić przy wykorzystaniu ustaleń dokonanych w sprawie karnej, jeżeli w toczącym się bez opóźnień postępowaniu likwidacyjnym nie jest możliwe wyjaśnienie wcześniej okoliczności koniecznych do przyjęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wyliczenie wysokości świadczenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: